Bervärme info:

Vid bergvärme borrar vi med två olika dimensioner beroende på geologi, 4 1/2" o 5 1/2".

4 1/2" är det vanligaste, 139.7mm foderör och 108-115mm i berget.

5 1/2", 168.3mm och 133-140mm i berget. Välj om man vet på förhand att det är väldigt svår geologi, så som mycket vatten eller väldigt trasigt berg. Eller om man har ett tätning krav från kommunen att brunnen ska tätas i sin helhet.