Vattenbrunn

Vid Borrning av vattenbrunn borrar vi alltid 5 1/2 dimentionen. Dvs 168.3mm foderrör, och 133-140mm i berget. Detta för att djupvatten pumparna inte ska fastna om de behöver plockas om o underhållas. Samt att man får ett mycket större vatten magasin i borrhålet. Vi borrar alltid med foderrörs system tubex/odex. Eftersom att man då borrar utanför foderrörets ytterdiameter, så att man kan gjuta tät mellan berg o jord. Vilket inte är så enkelt med andra borrsystem. Vi använder inga snabbhärdnings medel, utan tror på en långsam härding för bästa resultat. Vi garanterar alltid vatten, dvs ett vatten uttag på 2400L/dygn.